Радио "Глас на Истината"
          Радио "ВОТ" - "Глас на Истината"             24 часа / 7 дни             Radio VOT - Voice of The Truth
"Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми Нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой." (Псалми 19:14)
Иисус Христос каза: "Аз Съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене." (Йоан 14:6)
Начало      ПОДПОМАГАНЕ-Donate
Принтирай тази страница
Добави в избрани

Подпомагане

 
   Радио "Глас на Истината" (радио ВОТ) съществува благодарение на Бог и поради покорството и желанието на хора, които жертват от личното си време и средства, изпълнявайки Великото поръчение на Нашият Господ Иисус Христос: "Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин]." (Матей 28:19,20)
   Радио "Глас на Истината" (радио ВОТ) е частно радио, което не се издържа от никоя религиозна деноминация.
   Радио "Глас на Истината" (радио ВОТ) се основава на Единствената Истинна и вярна доктрина - Божието Слово, Библията (Книгите на Свещеното Писание на Стария и Новия Завет). 
 
   Ако желаете, бихте могли да подпомогнете радиото по един от следните начини: 
 

С молитва ...

С материали ...

С дарение ...

   Бихте могли да ни подкрепите с молитва, Бог да ни дава мъдрост от Неговата, какво да правим и как да го правим, като изпълняваме само Божията воля и никога да не се отклоняваме от нея.
   БЛАГОДАРИМ ВИ !

   Ако сте автор на песни и сте записали такива, като сте били вдъхновени от Божия Святи Дух, можете да ни ги изпратите, за да могат те да достигнат и да докоснат много сърца.
   БЛАГОДАРИМ ВИ !

   Радиото се поддържа с доброволни пожертвования. Ако Бог е вложил в сърцето ви и имате желание да ни подкрепите финансово или с техника, от която радиото има непосредтсвена нужда, ще ви бъдем благодарни.
   БЛАГОДАРИМ ВИ !

Споделете ни намеренията си за подкрепа с МОЛИТВА. Споделете ни намеренията си за подкрепа с МАТЕРИАЛИ. Споделете ни намеренията си за подкрепа с ДАРЕНИЕ. 

Нужди за молитва

Нужда от материали

Подпомагане с дарение


1. Мъдрост от Бога за планиране на предаванията, съставяне на програмната схема и цялостното водене на радиото.
 
2. Техническо оборудване
       - UPS
       - защита от токови удари
       - монитори

 
1. Авторски песни, вдъхновени от Божият Святи Дух.

2. Аудио-записи на песни от старите песнарки.

Начини:

  • Техническо оборудване

  • Финансова помощ чрез PayPal


  • Дарение по банкова сметка чрез ProCreditBANK-Varna, BULGARIA
    BG 07 PRCB 9230 100116 0936
    BIC/SWIFT code: PRCBBGSF

нагоре нагоре нагоре

 От тук можете да слушате радиото!


Акценти в ПРОГРАМАТА
 СЪБОТА - от 20:00ч (всяка седмица)
ПРЕДАВАНЕ
Тема: "ТВОИТЕ приятели СА ВАЖНИ за Бога!"

(ПОВТОРЕНИЕ на предаването - всяка последваща СРЯДА - 20:00ч)
СЛЕДЕТЕ и във Фейсбук-страницата

ПРОГРАМАТА ...